1433340092283

Hartlijn= rood
hoofdlijn= groen
Levenslijn= blauw

hartlijn
de hartlijn heeft te maken met gevoel, zoals vriendschap, stemmingen en emoties. De hartlijn geeft ook info over relaties.
De ideale hartlijn begint tussen de middel en wijsvinger en loopt met een flauwe boog tot aan de rand van de hand onder de pink. Degenen met zo’n hartlijn zijn openhartig, gevoelig en hebben een open karakter. Als de lijn dichter bij de middelvinger begint, hebben we te maken met iemand die minder gepassioneerd is. Een vage of hartlijn die geheel ontbreekt betekent dat de persoon weinig gevoel heeft en ongeïnteresseerd is in anderen. Iemand die een hartlijn heeft die dun en vaag eindigt, heeft vermoedelijk relatieproblemen. Onderbrekingen in de hartlijn duiden op een verbroken relatie.

De hoofdlijn:
De hoofdlijn heeft te maken met zaken van verstand en waarnemingsvermogen. De ideale hoofdlijn begint net boven de net boven de levenslijn en eindigt midden op de handpalm recht onder de pink. Deze personen hebben goed verstand, zijn realistisch en onafhankelijk. Begint de hoofdlijn onder de levenslijn, hebben we te maken met een nerveus, gevoelig en behouden type. Als de hoofdlijn de levenslijn raakt wijst dit op een krachtige persoonheid die talentvol en ambitieus is. Hoe langer de hoofdlijn, hod sterker deze eigenschappen. Een korte hoofdlijn hoort bij een praktisch en nuchter persoon, maar met betrekkelijk weinig fantasie. Een lange hoofdlijn hoort bij iemand die heel creatief is en veel fantasie heeft. Maar kan zich niet goed concentreren.

Levenslijn:
de levenslijn geeft informatie over hoe iemand in het leven staat, hoe energiek iemand is en hoe die lichamelijk gesteld is.
Een ideale levenslijn is krachtig, betrekkelijk diep en loopt enigszins in een boog zonder vertakkingen of onderbrekingen over de hand.
Als de levenslijn in je linkerhand minder ver loopt dan in de rechterhand, betekent dat dat diegene heel erg hard gewerkt heeft om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een onderbreking in de lijn wijst meestal op een ziekte. Een onderbreking die wel in de linkerhand aanwezig is, maar niet in de rechterhand, kan op een vrij ernstige ziekte wijzen. Op De plaats van de onderbreking is een indicatie van de leeftijd waarop de ernistige ziekte zal plsstsvinden.

Advertenties